» تکاب
  • ظرفیت معادن تکاب مشکل اشتغال این شهر را حل می کند
  • مهندس قهرمانی در گفت و گو با خبرنگار پانا با اشاره به ظرفیت معادن تکاب گفت: توجه به ظرفیت معادن تکاب مشکل بیکاری جوانان این شهرستان را حل می کند. قهرمانی افزود: در حال حاضر از مهمترین ظرفیت های اقتصادی تکاب همان معادن و بحث گردشگری این شهرستان است که این مقوله ها نیز مورد […]
  • ظرفیت معادن تکاب مشکل اشتغال این شهر را حل می کند
  • مهندس قهرمانی در گفت و گو با خبرنگار پانا با اشاره به ظرفیت معادن تکاب گفت: توجه به ظرفیت معادن تکاب مشکل بیکاری جوانان این شهرستان را حل می کند. قهرمانی افزود: در حال حاضر از مهمترین ظرفیت های اقتصادی تکاب همان معادن و بحث گردشگری این شهرستان است که این مقوله ها نیز مورد […]
تبليغات