• رسانه های آذربایجان غربی در اعتمادسازی برای حضور چهره ها در انتخابات نقش موثر دارند
  • فرماندار ارومیه آخرین آماردر روز ششم انتخابات پنجمین دور شورای اسلامی
  • فرماندار ارومیه آخرین آماردر روز ششم انتخابات پنجمین دور شورای اسلامی
  • مسافران نوروزی مشکلات فرودگاه‌ها را پیامک کنند

شهرستان ها
تبليغات