• اسرائیل: برای حمله به ایران طرح‌های اساسی داریم
  • پیشرفت فیزیکی ۸۲ درصدی راه آهن مراغه- ارومیه/ ریل به داخل ارومیه می‌رود
  • کمبود آب لاریجانی را نیز نگران کرد
  • قطعات ۱ و ۲ آزاد راه ارومیه – تبریز افتتاح شد

شهرستان ها
تبليغات