• فرماندار ارومیه آخرین آماردر روز ششم انتخابات پنجمین دور شورای اسلامی
  • فرماندار ارومیه آخرین آماردر روز ششم انتخابات پنجمین دور شورای اسلامی
  • مسافران نوروزی مشکلات فرودگاه‌ها را پیامک کنند
  • اخبار لحظه به لحظه انتخابات پنجمین دور ه شورای شهر ارومیه(از ۳۰اسفندتا ششم فروردین۹۶)

شهرستان ها
تبليغات